Er der beskidt på kontoret?

Hvis du er ansat på et kontor i Danmark, er du en af mange. Hvis du er ansat på et kontor med ringe indeklima, er du desværre også en af mange. Desværre er rengøring og arbejdsmiljø blevet nedprioriteret, sammen med andet der ikke har en direkte effekt på indtjeningen i virksomheder. Tendensen er omfattende og det er ærgerligt, fordi det hæmmer dig og dine kolleger selv hvis I ikke er bevidste om det.

 

Oplever du, at der er støvet på synlige overflader? Eller at der mangler sæbe i dispenseren på toilettet? Skal du selv sørge for at tage opvasken i køkkenet?

 

Mange af ovenstående er desværre en del af mange menneskernes arbejdsliv, til trods for, at det slet ikke er det man er ansat til. Medmindre det stod i din jobbeskrivelse er det ikke forventeligt, at du gør rent på din arbejdsplads. Naturligvis har du et ansvar for at rydde op efter dig selv og ikke genere dine kolleger med overdrevet skidt og rod. Det ved det fleste nok, men det betyder ikke, at du også bærer ansvaret for, at fylde toiletpapir op, tømme opvaskeren eller støvsuge. Hvis din arbejdsgiver har givet dig og dine kolleger tid til at ordne disse praktiske ting i fællesskab, kan man argumentere for, at det kan være en hensigtsmæssig ordning i mindre firmaer med relativt få ansatte. Ulempen er bare, at det ofte viser sig at være nogle få, der tager sig af disse opgaver hvilket hurtigt kan blive en byrde, der fører til irritationsmomenter og frustration.

Yderligere ved du nok selv, hvilken effekt det kan have at skulle flytte fokus fra en vigtig opgave  og komme tilbage. Nogle gange kan det være forfriskende og inspirerende, men hvis pausen går men at skure et toilet kan der nok argumenteres for det modsatte. I en sådan situation vil det nærmere være demotiverende og træls og lægge an til mere forvirring end afklaring.

Alt dette er årsag til, at du bør overveje om du og dine kolleger skal foreslå arbejdsgiveren at hyre et rengøringsfirma, til kontorrengøring.

 

Nogle steder er det let at komme i kontakt med en beslutningstager og andre steder er det en udfordring. Hvis man skal igennem til den rigtige, er det vigtigt, at nogen tør tage ansvaret og tale på gruppens vegne. I de fleste tilfælde vil beslutningstageren (din chef eller overordnede) nok lytte til jeres forslag, men vurdere om beslutningen er værd at tage selv. Det betyder, at det er afgørende, at du kan fremsætte væsentlige argumenter, som også har værdi for vedkommende du taler med.

Selvfølgelig afhænger resultatet af mange faktorer og også nogle du ikke har indflydelse på og derfor er det betydeligt at være superskarp i sin præsentation af idéen.

 

Nogle vigtige fokuspunkter

 

  • Fortæl beslutningstageren, at medarbejderne i fællesskab er blevet enige om, at der skal ske noget nyt
  • Gør beslutningstageren opmærksom på hvordan det hæmmer jer i jeres arbejdsopgaver, at der er mangel på struktur og rengøring
  • Fortæl ydereligere hvad det betyder for jeres motivation, effektivitet og produktivitet, når der er rodet og beskidt
  • Giv forslag til et rengøringsfirma eller flere og hav priserne klar på forhånd
  • Giv beslutningstageren mulighed for at stille spørgsmål og husk at forklare, at I er åbne overfor andre tiltag (og selvfølgelig også gerne vil gøre noget selv i et rimeligt omfang)
  • Sørg for at give beslutningstageren en deadline og spørg til hvornår vedkommende kan have et svar

 

Efter at have talt med vedkommende kan du passende give dine kolleger et referat og fortælle dem om hvilke aftaler der indgået og hvornår der forventes svar. På den måde kan I sammen holde beslutningstageren op på sit løfte og få sat tingene i gang.

 

Hvis der bliver sagt nej

Skulle beslutningstageren sige nej til jeres forslag, er det vigtigt, at du modtager svaret på en god og positiv måde. Dog er det også et vindue til at nævne, at det ikke handler om et ja eller et nej, men derimod om hvordan vi bedst løser et problem. Forklar igen, at der ikke ikke kan gøres noget. Fortæl, at I er jo er nødt til at have en løsning uanset hvad, fordi det ikke fungerer på nuværende tidspunkt. Opfordr vedkommende til at udarbejde et reglement for rengøring og oprydning og sig, at der bliver nødt til at blive sat timer af til disse opgaver – aflønnede timer naturligvis. Argumentér yderligere med, at det jo altså ikke er det du og dine kolleger er ansat til, selvom I gerne vil hjælpe. På den måde lægger du et pres på beslutningstageren, fordi der pludselig lægger en ny opgave på bordet. Således kan du åbne vedkommende op for et kompromis. Husk selvfølgelig altid at være behagelig og venlig, men samtidig skarp og ærlig.

Skulle det komme til, at I får hyret et rengøringsfirma (tillykke med det!), så sørg for, at gøre det så nemt som muligt for beslutningstageren at ordne alt det administrative. Tilbyd at sørge for kommunikationen mellem jer og firmaet og følg op på at samarbejdet virker. Husk at fortælle beslutningstageren, at det går godt og har afhjulpet problemet. Det giver vedkommende følelsen af, at det var en god beslutning.

 

 

Leave a Comment